Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” powstał w 2007 roku i ukazuje się 4 razy do roku. Od samego początku redaktorem naczelnym jest dr hab. n. med. Jacek Lewandowski. To recenzowane czasopismo naukowe skupia się na prezentacji pratycznych rozwiązań w leczeniu chorób serca i układu krążenia.

Z tego powodu na łamach „Kardiologii w Praktyce” publikowane są prace poglądowe, oryginalne, kazuistyczne i inne dotyczące szeroko rozumianej problematyki kardiologicznej, koncentrując się na praktycznych aspektach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Czasopismo jest przeznaczone dla lekarzy kardiologów, lekarzy pierwszego kontaktu i rezydentów medycznych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje, zwłaszcza dotyczące dawkowania leków, jednak wskazane jest, aby lekarze podejmowali ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania.