REDAKCJA/EDITORIAL OFFICE
dr hab. n. med. Jacek Lewandowski
Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. centr.: (22) 57 20 913
e-mail: j_lewandowski@yahoo.com

Główna osoba do kontaktu

Marcin Kuzma

Wsparcie techniczne

Marcin Masłowski