Rada redakcyjna
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii, Szkoła Nauk Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Agnieszka Ciarka
Department of Cardiovascular Diseases, Katholieke Universiteit Leuven, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny