Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” jest recenzowanym czasopismem naukowym. „Kardiologia w Praktyce” zamieszcza prace poglądowe, oryginalne, kazuistyczne i inne dotyczące szeroko rozumianej problematyki kardiologicznej, koncentrując się na praktycznych aspektach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 5punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.