Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych w placówce medycznej Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz Osiej
Magda Gliwiak

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia jeden z najważniejszych obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który spoczywa na podmiotach medycznych – wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD). Rozpoczyna się od wskazania, w jakich przypadkach wyznaczenie IOD przez placówki medyczne jest obowiązkowe, a następnie przybliża kwestie samego procesu jego wyznaczania, wskazując m.in., kto może zostać powołany do pełnienia tej funkcji, a także szczegółowo opisuje zadania, które IOD zobowiązany jest realizować na podstawie przepisów RODO. W kolejnej części artykułu skupiono się na kryteriach wyboru IOD przez placówki medyczne, powołując się w tym zakresie na wytyczne Krajowej Komisji ds. Informatyki oraz Wolności, czyli francuskiego organu nadzorczego. W ostatniej części artykułu opisano status inspektora ochrony danych wynikający z przepisów RODO.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Osiej , T., & Gliwiak , M. (2019). Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych w placówce medycznej . Kardiologia W Praktyce, 13(3-4), 6-9. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1179
Dział
Z pogranicza kardiologii

Bibliografia

1. Art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Grupa Robocza art. 29, Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) (WP 243 rew.01), str. 22.
3. Art. 38 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.Urz.UE.L Nr 119.
4. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. Online: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-chronic-dane-osobowe/proc_871-zawiadomienie-o-wyznaczeniu-nowego-iod.
5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Art. 38 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.Urz.UE.L Nr 119.
7. Online: https://gdpr.pl/lista-umiejetnosci-inspektora-ochrony-danych-wedlug-francuskiego-organu.
8. Grupa Robocza art. 29, Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) (WP 243 rew.01), str. 14-15.