Siedem powodów, dla których warto stosować bursztynian metoprololu Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Jędrusik

Abstrakt

Bursztynian metoprololu jest kardioselektywnym, długo działającym β-adrenolitykiem bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, o korzyściach udokumentowanych w wielu badaniach klinicznych. W niniejszym artykule przedstawiono w skrócie miejsce tego leku we współczesnej praktyce klinicznej, prezentując główne argumenty przemawiające za jego stosowaniem.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jędrusik , P. (2019). Siedem powodów, dla których warto stosować bursztynian metoprololu . Kardiologia W Praktyce, 13(3-4), 10-13. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1180
Dział
Farmakologia w praktyce kardiologicznej

Bibliografia

1. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al.: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018; 39: 3021-3104.
2. Tykarski A., Filipiak K.J., Januszewicz A. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019; 5: 1-86.
3. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al.: 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension 2018; 71: 1269-1324.
4. Velasco A., Solow E., Price A. et al.: Differential effects of nebivolol vs. metoprolol on microvascular function in hypertensive humans. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2016; 311: H118-H124.
5. Knuuti J., Wijns W., Saraste A. et al.: 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur. Heart J. 2019. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425.
6. Roffi M., Patrono C., Collet J.P. et al.: 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur. Heart J. 2016; 37: 267-315.
7. Ibanez B., James S., Agewall S. et al.: 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur. Heart J. 2018; 39: 119-177.
8. Bangalore S., Makani H., Radford M. et al.: Clinical outcomes with beta-blockers for myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. Am. J. Med. 2014; 127: 939-953.
9. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al.: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. Heart J. 2016; 37: 2129-2200.
10. Brugada J., Katritsis D.G., Arbelo E. et al.: 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur. Heart J. 2019. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz467.
11. Rożniecki J.J., Stępień A., Domitrz I.: Leczenie migreny przewlekłej – zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury. Polski Przegląd Neurologiczny 2018; 14: 60-66.
12. Batisky D.L., Sorof J.M., Sugg J. et al.: Efficacy and safety of extended release metoprolol succinate in hypertensive children 6 to 16 years of age: A clinical trial experience. J. Pediatr. 2007; 150: 134-139.