Aktualne strategie leczenia dyslipidemii w prewencji chorób układu krążenia w 2019 roku w świetle zaleceń europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Setny
Agnieszka Krzykwa
Maria Kwiatkowska
Dariusz A. Kosior

Abstrakt

Zaburzenia gospodarki lipidowej są najczęstszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, najpowszechniejszej przyczyny zgonów w krajach wysokorozwiniętych. W ostatnich latach opublikowano wyniki badań nad inhibitorami PCSK9 (badanie FOURIER i badanie ODYSSEY OUTCOMES), które wykazały, że obniżenie stężenia LDL-C poniżej wartości dotychczas zalecanych wiąże się z poprawą rokowania pacjentów. W 2018 r. opublikowano rekomendacje dotyczące leczenia dyslipidemii w Polsce, tj. III Deklarację Sopocką – interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z kolei w Ameryce – wytyczne AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/AphA/ASPC/NLA/PCNA dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych. Pomimo zaleceń ekspertów i postępów w leczeniu nadal zbyt niski odsetek pacjentów osiąga docelowe zalecane stężenia LDL-C. Wdrożenie tych zaleceń do codziennej praktyki klinicznej może poprawić sytuację epidemiologiczną chorób układu krążenia.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Setny , M., Krzykwa , A., Kwiatkowska , M., & Kosior , D. A. (2019). Aktualne strategie leczenia dyslipidemii w prewencji chorób układu krążenia w 2019 roku w świetle zaleceń europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych . Kardiologia W Praktyce, 13(1), 3-7. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1196
Dział
Dowody medyczne w kardiologii

Bibliografia

1. Piwońska A., Piotrowski W., Kozela M. et al.: Cardiovascular diseases prevention in Poland: results of WOBASZ and WOBASZ II studies. Kardiol. Pol. 2018; 76(11): 1534-1541.
2. Zdrojewski T., Rutkowski M., Bandosz P. et al.: Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Poland. Assumptions and objectives of the NATPOL 2011 Survey. Kardiol. Pol. 2013; 71(4): 381-392.
3. Kotseva K.; on behalf of the EUROASPIRE Investigators: Time trends in lifestyle, cardiovascular risk factors and therapeutic management in European patients with coronary artery disease. ESC Congr. 2018, 2018.
4. Baigent C., Landray M.J., Reith C. et al.: The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet (London, England) 2011; 377(9784): 2181-2192.
5. Cannon C.P., Blazing M.A., Giugliano R.P. et al.: Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N. Engl. J. Med. 2015; 372(25): 2387-2397.
6. Catapano A.L., Graham I., De Backer G. et al.: Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(11): 1234-1318.
7. Sabatine M.S., Giugliano R.P., Keech A.C. et al.: Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N. Engl. J. Med. 2017; 376(18): 1713-1722.
8. Schwartz G.G., Steg P.G., Szarek M. et al.: Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N. Engl. J. Med. 2018; 379(22): 2097-2107.
9. Szymański F.M., Barylski M., Cybulska B. et al.: Recommendation for the management of dyslipidemia in Poland – Third Declaration of Sopot. Interdisciplinary Expert Position Statement endorsed by the Polish Cardiac Society Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Cardiol. J. 2018; 25(6): 655-665.
10. Grundy S.M., Stone N.J., Bailey A.L. et al.: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. J. Am. Coll. Cardiol. 2018: 25709.
11. Chlebus K., Cybulska B., Gruchała M. et al.: Prevalence, diagnosis, and treatment of familial hypercholesterolaemia in outpatient practices in Poland. Kardiol. Pol. 2018; 76(6): 960-967.