Ochrona danych osobowych – zarys zagadnienia Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz Osiej

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zasady ustanowione w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), poświęcając szczególną uwagę potrzebom kardiologów. Rozpoczyna się on od ogólnego opisu RODO oraz jego podstawowych pojęć takich jak ochrona danych. Następnie przedstawiono zasady przetwarzania danych osobowych wraz z przykładami ich właściwego stosowania. W kolejnej części skupiono się na podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia, które obejmują nie tylko przesłanki określone w RODO, ale również te wynikające z polskiego prawa krajowego. W ostatniej części omówiono techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa, które muszą być zastosowane w celu ochrony danych osobowych. Przedstawiono również konkretne przykłady odnoszące się do sektora ochrony zdrowia, które obejmują sposób postępowania z dokumentacją.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Osiej , T. (2019). Ochrona danych osobowych – zarys zagadnienia . Kardiologia W Praktyce, 13(1), 8-12. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1197
Dział
Z pogranicza kardiologii

Bibliografia

1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Dz.U. C 326 z 26.10.2012: 391-407.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) Dz.U. L 119 z 4.5.2016: 1-88.
3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U.UE.L.2011.88.45).