Zaburzenia gospodarki elektrolitowej jako potencjalna przyczyna nagłego zatrzymania krążenia – aktualny stan wiedzy Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agnieszka Krzykwa
Małgorzata Setny
Maria Kwiatkowska
Dariusz A. Kosior

Abstrakt

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyczyny odwracalnego zatrzymania krążenia, czyli takiego, w którym można zastosować określone, skuteczne metody leczenia, podzielono na 2 grupy, w zależności od pierwszej litery ich angielskiego tłumaczenia, w celu ułatwienia ich zapamiętania. Obie grupy składają się z 4 elementów. Są to grupa 4H i grupa 4T. Do grupy 4H zaliczamy: zaburzenia gospodarki elektrolitowej – np. hiper-/hipokaliemię (hyper-/hypokalemia), hipoksję (hypoxia), hipowolemię (hypovolemia) i hipotermię (hypothermia). Do grupy 4T należą: incydenty zakrzepowo-zatorowe (thromoembolism), tamponada osierdzia (cardiac tamponade), zatrucia (toxins) oraz odma prężna (neumothorax). Zaburzenia stężeń elektrolitów w surowicy są częstym problemem w codziennej praktyce klinicznej. Mogą skutkować groźnymi formami arytmii, co prowadzi w konsekwencji do nagłego zatrzymania krążenia. W pracy omówiono najczęstsze przyczyny zaburzeń elektrolitowych, nieprawidłowości morfologii zapisu EKG, możliwe zaburzenia rytmu serca oraz zalecane postępowanie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Krzykwa , A., Setny , M., Kwiatkowska , M., & Kosior , D. A. (2019). Zaburzenia gospodarki elektrolitowej jako potencjalna przyczyna nagłego zatrzymania krążenia – aktualny stan wiedzy. Kardiologia W Praktyce, 13(1), 13-22. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1198
Dział
Elektrokardiografia w praktyce

Bibliografia

1. Bellomo R., Märtensson J., Eastwood G.M.: Metabolic and electrolyte disturbance after cardiac arrest: How to deal with it. Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. 2015; 29(4): 471-484. http://doi.org/10.1016/j.bpa.2015.10.003.
2. Franczyk-Skóra B., Gluba-Brzózka A., Wranicz J.K. et al.: Sudden cardiac death in CKD patients. Int. Urol. Nephrol. 2015; 47(6): 971-982.
3. Naksuk N., Hu T., Krittanawong C. et al.: Association of Serum Magnesium on Mortality in Patients Admitted to the Intensive Cardiac Care Unit. Am. J. Med. 2017; 130(2): 229.e5-229.e13.
4. Duval M., Bach K., Masson D. et al.: Is severe hypocalcemia immediately life-threatening? [published online ahead of print, 2018 Aug 28].
5. Gennari F.J.: Disorders of potassium homeostasis. Hypokalemia and hyperkalemia. Crit. Care Clin. 2002; 18(2): 273-288.
6. Niemann J.T., Cairns C.B.: Hyperkalemia and ionized hypocalcemia during cardiac arrest and resuscitation: possible culprits for postcountershock arrhythmias? Ann. Emerg. Med. 1999; 34: 1-7.
7. Montague B.T., Ouellette J.R., Buller G.K.: Retrospective review of the frequency of ECG changes in hyperkalemia. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2008; 3(2): 324-330.
8. Gross P., Pistrosch F.: Hyperkalaemia: again. Nephrol. Dial. Transplant. 2004; 19(9): 2163-2166.
9. Diercks D.B., Shumaik G.M., Harrigan R.A. et al.: Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. J. Emerg. Med. 2004; 27(2): 153-160.
10. Oline: https://litfl.com/ecg-library/diagnosis/.
11. Zaremba M., Franek E., Rydzewski A.: Hiperkaliemia. Choroby Serca i Naczyń 2006; 3: 36-40.
12. Apel J., Reutrakul S., Baldwin D.: Hipoglycemia in treatment of hiperkaliemia with insulin in patients with end stage renal disease. Clin. Kidney J. 2014; 7: 248-250.
13. Charakterystyka produktu leczniczego (Calcium Resonium) zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej numer R/3762.
14. Evans K.J., Greenberg A.: Hyperkalemia: a review. J. Intensive Care Med. 2005; 20(5): 272-290.
15. Weisberg L.S.: Management of severe hyperkalemia. Crit. Care Med. 2008; 36(12): 3246-3251.
16. Truhlár A., Deakin C., Soar J. et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95: 148-201.
17. Franek E., Kokot F.: Hipokaliemia. Choroby Serca i Naczyń 2006; 3: 203-206.
18. Lippi G., Favaloro E.J., Montagnana M., Guidi G.C.: Prevalence of hypokalaemia: the experience of a large academic hospital. Intern. Med. J. 2010; 40(4): 315-316.
19. Weaver W.F., Burchell H.B.: Serum potassium and the electrocardiogram in hypokalemia. Circulation 1960; 21: 505-521.
20. Macdonald J.E., Struthers A.D.: What is the optimal serum potassium level in cardiovascular patients? J. Am. Coll. Cardiol. 2004; 43(2): 155-161.
21. Kim G.H., Han J.S.: Therapeutic approach to hypokalemia. Nephron. 2002; 92(supl. 1): 28-32.
22. Gajewski P., Szczeklik A.: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Wyd. 10. Medycyna Praktyczna, Kraków 2018; 12: 2399-2424.
23. Online: http://www.katedraanest.cmuj.krakow.pl/download/downloads/zaburzenia_wodno_elektrolitowe.pdf.
24. Jakubas-Kwiatkowska W., Błachowicz A.: Hipokalcemia w praktyce klinicznej – przyczyny, objawy i leczenie. Choroby Serca i Naczyń 2005; 2: 232-237.
25. Popow M., Bednarczuk T.: Wpływ hipokalcemii na układ sercowo-naczyniowy. Kardiologia Polska 2013; 71(6): 609-610.
26. Brown J., Nunez S., Russel M. et al.: Hypocalcaemic rickets and dilated cardiomyopathy: case reports and review of literature. Pediatr. Cardiol. 2009; 30: 818-823.
27. Wyskida K., Chudek J., Więcek A.: Homeostaza magnezu – nowe aspekty patofizjologiczne w chorobach nerek. Nefrol. Dial. Pol. 2008; 12: 32-33.
28. Rude R.K.: Physiology of magnesium metabolism and the important role of magnesium in potassium deficiency. Am. J. Cardiol. 1989; 63: 31-34.
29. Online: http://ems12lead.com/2014/03/05/magnesium-and-cardiac-action-potential/.
30. Charakterystyka produktu leczniczego (Magnesii sulfurici 20%) zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej 5.11.2008.