Omdlenia – podsumowanie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2018 r. Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Magdalena Sarwińska
Julia Szczygielska
Katarzyna Wudecka

Abstrakt

Omdlenia są częstą przyczyną niepokoju pacjentów i konsultacji na szpitalnym oddziale ratunkowym. Niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2018 r. oraz przybliżenie lekarzom tematyki diagnostyki i postępowania u pacjentów z omdleniami. Wytyczne te mają na celu stworzenie praktycznych, ujednoliconych zasad postępowania wobec pacjentów z tego typu dolegliwościami, przy zachowaniu podejścia interdyscyplinarnego i skoncentrowanego na chorym. W artykule poświęcono szczególną uwagę uaktualnieniom względem poprzedniej wersji – z 2009 r. Nowe wytyczne dostarczają precyzyjnej wiedzy klinicznej, niezbędnej w procesie diagnostycznym i leczniczym. Zastosowanie omawianych rekomendacji w praktyce lekarza pozwala obniżyć ryzyko nawrotów omdleń oraz ich zagrażających życiu konsekwencji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sarwińska , M., Szczygielska , J., & Wudecka , K. (2019). Omdlenia – podsumowanie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2018 r . Kardiologia W Praktyce, 13(1), 23-29. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1199
Dział
Dowody medyczne w kardiologii

Bibliografia

1. Brignole M., Moya A., de Lange F.J. et al.: 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur. Heart J. 2018; 39(21): 1883-1948.