Lerkanidypina w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z przewlekłą chorobą nerek Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wioletta Dyrla
Marek Kuch
Wiesława B. Duda-Król
Marcin Adamczak

Abstrakt

Modyfikacja czynników ryzyka poprawia rokowanie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. W leczeniu nadciśnienia tętniczego mają znaczenie leki nefroprotekcyjne, które zapobiegają zmniejszeniu filtracji kłębuszkowej oraz redukują białkomocz.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dyrla , W., Kuch , M., Duda-Król , W. B., & Adamczak , M. (2018). Lerkanidypina w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z przewlekłą chorobą nerek. Kardiologia W Praktyce, 11(4), 11-14. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1231
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Strzelecki Z., Szymborski J. (red.).: Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015.
2. Romundstad S., Holmen J., Kvenild K. et al.: Microalbuminuria and all-cause mortality in 2,089 apparently healthy individuals: a 4.4-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Am. J. Kidney Dis. 2003; 42(3): 466-473.
3. Salmon A.H., Ferguson J.K., Burford J.L. et al.: Loss of the endothelial glycocalyx links albuminuria and vascular dysfunction. J. Am. Soc. Nephrol. 2012; 23: 1339-1350.
4. Vanholder R., Massy Z., Argiles A. et al.; European Uremic Toxin Work Group: Chronic kidney disease as cause of cardiovascular morbidity and mortality. Nephrol. Dial. Transplant. 2005; 20(6): 1048-1056.
5. Foley R.N., Murray A.M., Li S. et al.: Chronic kidney disease and the risk for cardiovascular disease, renal replacement, and death in the United States Medicare population, 1998 to 1999. J. Am. Soc. Nephrol. 2005; 16(2): 489-495.
6. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015; 1: 1-70.
7. Robles N.R., Ocon J., Gomez C.F. et al.: Lercanidipine in patients with chronic renal failure: the ZAFRA study. Ren. Fail. 2005; 27: 73-80.
8. Dalla Vestra M., Pozza G., Mosca A. et al.: Effect of lercanidipine compared with ramipril on albumin excretion rate in hypertensive Type 2 diabetic patients with microalbuminuria: DIAL study (diabete, ipertensione, albuminuria, lercanidipina). Diabetes Nutr. Metab. 2004; 17: 259-266.
9. Leonetti G., Magnani B., Pessina A.C. et al.: Tolerability of long-term treatment with lercanidipine versus amlodipine and lacidipine in elderly hypertensives. Am. J. Hypertens. 2002; 15: 932-940.
10. Burnier M., Gasser U.E.: Efficacy and tolerability of lercanidipine in patients with hypertension: results of a Phase IV study in general practice. Expert Opin. Pharmacother. 2007; 8(14): 2215-2223.
11. Borghi C., Prandin M.G., Dormi A., Ambrosioni E.; Study Group of the Regional Unit of the Italian Society of Hypertension: Improved tolerability of the dihydropyridine calcium-channel antagonist lercanidipine: the lercanidipine challenge trial. Blood Press. Suppl. 2003; 1: 14-21.
12. International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 7. edition, 2015 [online: www.idf.org/idf-diabetes-atlas-seventh-edition].
13. Sieradzki J., Grzeszczak W., Karnafel W. et al.: Badanie PolDiab. Część I. Analiza leczenia cukrzycy w Polsce. Diabetologia Praktyczna 2006; 7(1): 8-15.
14. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet. Klin. 2017; 3(supl. A): A25-A26.
15. UK Prospective Diabetes Study Group: Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. Br. Med. J. 1998; 317; 703-713.
16. Kostka-Jeziorny K., Tykarski A., Dzida G. et al.: Lerkanidipina – w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych. Arterial Hypertension 2012; 16(4): 216-223.
17. Sabbatini M., Leonardi A., Testa R. et al.: Effect of calcium antagonists on glomerular arterioles in spontaneously hypertensive rats. Hypertension 2000; 35(3): 775-779.
18. Waszkiewicz M., Lewandowski J.: Lerkanidypina – wyjątkowy oryginalny lek hipotensyjny. Medycyna Faktów 2013; 4(21): 36-43.
19. Barrios V., Escobar C., Navarro A. et al.: Lercanidipine in an effective and well tolerated antihypertensive drug regardless the cardiovascular risk profile: the LAURA study. Int. Clin. J. Pract. 2006; 60(11): 1364-1370.