Nefroprotekcja w nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego – miejsce lerkanidypiny Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radosław Grabysa

Abstrakt

Leczenie chorego z nadciśnieniem tętniczym i upośledzoną funkcją nerek to ciągle wyzwanie dla lekarza praktyka. Celem jest przede wszystkim skuteczna, ścisła kontrola ciśnienia tętniczego, co przekłada się na ochronę przed progresją nefropatii i w konsekwencji może poprawić rokowanie w tej bardzo zagrożonej populacji. W pracy przedstawiono aktualne miejsce lerkanidypiny, oryginalnego leku zaliczanego do III generacji dihydropirydynowych antagonistów wapnia, w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego i prewencji subklinicznych powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, takich jak albuminuria i przewlekła choroba nerek.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Grabysa , R. (2017). Nefroprotekcja w nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego – miejsce lerkanidypiny. Kardiologia W Praktyce, 11(3), 5-9. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1242
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K. et al.: Worldwide prevalence of hypertension: a systematic review. J. Hypertens. 2004; 22: 11-19.
2. Kaplan N.M.: Nadciśnienie tętnicze – aspekty kliniczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.
3. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015; 1: 1-70.
4. NKF K/DOQI Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. Am. J. Kidney Dis. 2002; 39(supl. 1): S1-S266.
5. Więcek A., Chudek J.: Nefropatia nadciśnieniowa. W: Pasierski T., Myśliwiec M., Imiela J. (red.): Kardionefrologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2007.
6. Wyrzykowski B.: Nadciśnienie tętnicze. Patofizjologia i terapia. Via Medica, Gdańsk 1999.
7. Culleton B.F., Larson M.G., Wilson P.W. et al.: Cardiovascular disease and mortality in a community-based cohort with mild renal insufficiency. Kidney Int. 1999; 56: 2214-2219.
8. Leoncini G., Viazzi F., Parodi D. et al.: Creatinine clearance and signs on end-organ damage in primary hypertension. J. Hum. Hypertens. 2004; 18: 511-516.
9. Campese V.M., Mitra N., Sandee D.: Hypertension in renal parenchymal disease: why is it so resistant to treatment? Kidney Int. 2006; 69(9): 967-973.
10. Coresh J., Wei G.L., McQuillan G. et al.: Prevalence of high blood pressure and elevated serum creatine level in the Unites States: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch. Intern. Med. 2001; 161: 1207-1216.
11. Sarafidis P.A., Li S., Chen S.C. et al.: Hypertension awareness, treatment, and control in chronic kidney disease. Am. J. Med. 2008; 121: 332-340.
12. Wright J.T., Bakris G., Greene T. et al.: Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease. Results from the AASK trial. JAMA 2002; 288: 2421-2431.
13. Ruggenenti P., Perna A., Loriga G. et al.: Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005; 365: 939-946.
14. Leoncini G., Viazzi F., Rosei E.A. et al.: Chronic kidney disease in hypertension under specialist care: the I-DEMAND study. J. Hypertens. 2010; 28(1): 156-162.
15. Zdrojewski Ł., Król E., Rutkowski B. et al.: Chronic kidney disease in Polish elderly population aged 75+: results of the WOBASZ Senior Survey. Int. Urol. Nephrol. 2017; 49(4): 669-676.
16. Załuska W., Klinger M., Kusztal M. et al.: Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Nefrol. Dial. Pol. 2015; 19: 6-11.
17. Król E., Rutkowski B.: Przewlekła choroba nerek – klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka. Forum Nefrologiczne 2008; 1(1): 1-6.
18. Foley R.N., Parfrey P.S., Sarnak M.J.: Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease. Am. J. Kidney Dis. 1998; 32: S112-S119.
19. Kostka-Jeziorny K., Tykarski A., Dzida G. et al.: Lerkanidipina w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych. Nadciśnienie Tętnicze 2012; 4: 216-223.
20. Sabbatini M., Leonardi A., Testa R. et al.: Effects of dihydropyridine-type Ca antagonists on the renal arterial tree in spontaneously hypertensive rats. J. Cardiovasc. Pharmacol. 2002; 39: 39-48.
21. Della Vestra M., Pozza G., Mosca A. et al.: Effect of lercanidipine compared with ramipril on albumin excretion rate in hypertensive type 2 diabetic patients with microalbuminuria: DIAL Study (diabete, ipertensione, albuminuria, lercanidipina). Diabetes Nutr. Metab. 2004; 17: 259-266.
22. Robles N.R., Ocon J., Gomez C.F. et al.: Lercanidipine in patients with chronic renal failure: the ZAFRA study. Ren. Fail. 2005; 27: 73-80.
23. Robles N.R., Romero B., de Vinuesa E.G. et al.: Treatment of proteinuria with lercanidipine associated with renin-angiotensin axis-blocking drugs. Ren. Fail. 2010; 32; 192-197.
24. Robles N.R., Calvo C., Sobrino C. et al.: Lercanidipine valuable effect on urine protein losses: the RED LEVEL study. Curr. Med. Res. Opin. 2016; 32(supl. 2): 29-34.