Karwedilol w terapii hipotensyjnej – doświadczenia ośrodka warszawskiego Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wioletta Dyrla
Marek Kuch

Abstrakt

Karwedilol to nieselektywny β-adrenolityk, który ma właściwości naczyniorozszerzające poprzez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych. Efekt hipotensyjny leku jest wynikiem nie tylko działania chronotropowo-ujemnego, ale również zmniejszenia oporu obwodowego. Karwedilol skuteczniej niż klasyczne β-adrenolityki obniża centralne ciśnienie tętnicze, wyróżnia się spośród nich także korzystnym wpływem na gospodarkę metaboliczną i funkcję nerek. Szczególne wskazania do stosowania karwedilolu obejmują nadciśnienie tętnicze u chorych z tachykardią i/lub zaburzeniami rytmu serca, a także z objawami krążenia hiperkinetycznego, szczególnie u młodszych pacjentów, w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z niewydolnością serca, chorobą wieńcową oraz po przebytym zawale serca. Karwedilol powinien być preferowany jako lek hipotensyjny u chorych z towarzyszącą cukrzycą, zespołem metabolicznym i upośledzoną funkcją nerek.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dyrla , W., & Kuch , M. (2017). Karwedilol w terapii hipotensyjnej – doświadczenia ośrodka warszawskiego . Kardiologia W Praktyce, 10(4), 10-15. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1266
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Kostka-Jeziorny K., Tykarski A.: Karwedilol. Via Medica, Gdańsk 2009.
2. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015; 1(1): 1-70.
3. Wright J.T. Jr, Bakris G.L., Bell D.S. et al.: Lowering blood pressure with beta-blockers in combination with other renin-angiotensin system blockers in patients with hypertension and type 2 diabetes: results from the GEMINI Trial. J. Clin. Hypertens. (Greenwich) 2007; 9(11): 842-849.
4. Jacob S., Rett K., Henriksen E.J.: Antihypertensive therapy and insulin sensitivity: do we have to redefine the role of beta-blocking agents? Am. J. Hypertens. 1998; 11(10): 1258-1265.
5. Giugliano D., Acampora R., Marfella R.: Metabolic and cardiovascular effects of carvedilol and atenolol in non-insulin-dependent diabetes mellitus and hypertension. A randomized, controlled trial. Ann. Intern. Med. 1997; 126(12): 955-959.
6. Hauf-Zachariou U., Widmann L., Zülsdorf B. et al.: A double-blind comparison of the effects of carvedilol and captopril on serum lipid concentrations in patients with mild to moderate essential hypertension and dyslipidaemia. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1993; 45(2): 95-100.
7. Galzerano D., Tammaro P., del Viscovo L. et al.: Three-dimensional echocardiographic and magnetic resonance assessment of the effect of telmisartan compared with carvedilol on left ventricular mass. A multicenter, randomized, longitudinal study. Am. J. Hypertens. 2005; 18(12 Pt 1): 1563-1569.