Zastosowanie eplerenonu w przewlekłej niewydolności serca – doświadczenia ośrodka warszawskiego Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wioletta Dyrla
Marek Kuch

Abstrakt

W leczeniu przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną funkcją skurczową istotne jest zablokowanie osi neurohormonalnej, która nasila progresję choroby. Największe znaczenie mają leki poprawiające rokowanie: β-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptora mineralokortykoidowego (MRA), do których należą spironolakton i eplerenon. MRA, blokując receptor aldosteronu w nerkach, zwiększają wydalanie sodu i wody oraz powodują retencję potasu. Działają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy poprzez zahamowanie remodelingu i zmniejszenie stanu zapalnego. Eplerenon jest względnie wybiórczym antagonistą receptora mineralokortykoidowego, co powoduje mniejszą częstość działań niepożądanych oraz lepszą tolerancję leku w porównaniu ze spironolaktonem.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dyrla , W., & Kuch , M. (2017). Zastosowanie eplerenonu w przewlekłej niewydolności serca – doświadczenia ośrodka warszawskiego . Kardiologia W Praktyce, 10(4), 16-20. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1267
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Kapłon-Cieślicka A., Filipiak K.J.: Eplerenon – co wiadomo o tym leku na początku 2009 roku? Choroby Serca i Naczyń 2009; 6(1): 26-36.
2. Szymański F.M., Filipiak K.J., Mamcarz A. et al.: Eplerenon w codziennej praktyce – aktualne miejsce w terapii i perspektywy stosowania w Polsce. Stanowisko ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Folia Cardiol. 2015; 10(4): 288-293.
3. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al.: Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(10): 1037-1147.
4. Weinberger M.H., Roniker B., Krause S.L., Weiss R.J.: Eplerenone, a selective aldosterone bloker, in mild-to-moderate hypertension. Am. J. Hypertens. 2002; 15: 709-716.
5. Sica D.A.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of mineralocorticoid blocking agents and their effects on potassium homeostasis. Heart Fail. Rev. 2005; 10: 23-29.
6. Pitt B., Zannad F., Remme W.J. et al.: Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. N. Engl. J. Med. 1999; 341: 709-717.
7. Pitt B., Remme W., Zannad F. et al.; Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study Investigators: Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 1309-1321.
8. Zannad F., McMurray J.J., Krum H. et al.; EMPHASIS-HF Study Group: Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. N. Engl. J. Med. 2011; 364: 11-21.