Dlaczego krew nie płynie przez by-pass? Prawa fizyczne warunkujące przepływ w by-passach Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Skrobich
Magdalena Tchorzewska-Skrobich

Abstrakt

Chirurgiczna rewaskularyzacja wieńcowa jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi najlepszym sposobem leczenia w określonych grupach pacjentów z istotną chorobą niedokrwienną serca. Głównym problemem ograniczającym długotrwały efekt operacji pomostowania wieńcowego jest utrzymanie drożności pomostów. Krew, płynąc przez naczynia, podlega różnym prawom fizycznym, m.in.: różnicy ciśnień, Hagena-Poiseuille’a, ciągłości przepływu czy Bernoulliego. Na podstawie tych praw tworzone są wytyczne dotyczące kwalifikacji chorych do zabiegów pomostowania wieńcowego. Zrozumienie zasad rządzących układem naczyń połączonych, jakie tworzą zarówno tętnice wieńcowe natywne, jak i przeprowadzone by-passy, jest kluczem do poznania, którzy pacjenci odniosą większą korzyść z operacji i u których drożność by-passow utrzyma się dłużej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Skrobich , P., & Tchorzewska-Skrobich , M. (2017). Dlaczego krew nie płynie przez by-pass? Prawa fizyczne warunkujące przepływ w by-passach. Kardiologia W Praktyce, 10(4), 21-26. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1268
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Widecker S., Kolh P., Alonso F. et al.: Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku. Kardiologia Polska 2014; 72(12): 1253-1379.
2. Favaloro R.G.: Saphenous vein autograft replacement of severe segmental coronary artery occlusion: operative technique. Ann. Thorac. Surg. 1968; 5: 334-339.
3. Naunheim K.S., Barner H.B., Fiore A.C. et al.: 1990: Results of internal thoracic artery grafting over 15 years: single versus double grafts. 1992 update. Ann. Thorac. Surg. 1992; 53: 716-718.
4. Loop F.D.: Internal thoracic artery grafts. Biologically better coronary arteries. N. Engl. J. Med. 1996; 334: 263-265.
5. Zembala M., Tajstra M., Zembala M. et al.: Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Kardiologia Polska 2009; 67: 817-822.
6. Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
7. Wierzba T., Zdrojewski T., Narkiewicz K.: Czynniki kształtujące ciśnienie tętnicze. Część II. Zastosowanie niektórych praw fizycznych w hemodynamice układu krążenia. Nadciśnienie Tętnicze 2004; 8(1): 61-80.
8. Kąkol Z.: Fizyka. Wydawnictwo AGH – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2016.
9. Li J.K.: Laminar and turbulent flow in the mammalian aorta: Reynolds number. J. Theor. Biol. 1988; 135: 409-414.
10. Sobonkiewicz L., Filipczak G.: Wykorzystanie równania Hagena–Poiseuille’a do określania właściwości reologicznych zawiesin wysokoskoncentrowanych. Inż. Ap. Chem. 2015; 54(6): 356-357.
11. Sirs J.A.: The flow of human blood through capillary tubes. J. Physiol. 1991; 442: 569-583.