Terapia trójskładnikowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego z punktu widzenia internisty Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Wełnicki
Dominika Dąbrowska
Artur Mamcarz

Abstrakt

Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem powszechnie występującym wśród pacjentów internistycznych. W przypadku licznych chorób współistniejących częste wyzwanie stanowi ustalenie optymalnego schematu farmakoterapii. Powinien on uwzględniać wszystkie wskazania kliniczne oraz potencjalne przeciwwskazania do stosowania konkretnych leków, a ponadto być skuteczny i jednocześnie dobrze tolerowany przez pacjentów. Każda polifarmakoterapia może się łatwo przerodzić w polipragmazję. Jednocześnie w przypadku nadciśnienia tętniczego często konieczne jest stosowanie trzech leków. Połączenie perindoprilu, amlodipiny i indapamidu jest opcją terapeutyczną, która dla wielu pacjentów internistycznych może się okazać optymalna.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wełnicki , M., Dąbrowska , D., & Mamcarz , A. (2016). Terapia trójskładnikowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego z punktu widzenia internisty . Kardiologia W Praktyce, 10(2), 17-21. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1282
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Jaki jest stan zdrowia Polaków według NATPOL 2011? Online: http://www.termedia.pl/mz/Jaki-jest-stan-zdrowia-Polakow-wedlug-NATPOL-2011-,4624.html.
2. Wieczorowska-Tobis K., Rajska-Neumann A.: The challenges of geriatric pharmacotherapy. Terapia 2010; 18(10): 24-27.
3. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśn. Tętn. Prakt. 2015; 1: 1-70.
4. Fox K.M.; EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators: Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003; 362(9386): 782-788.
5. Mancia G., Asmar R., Amodeo C. et al.: Comparison of single-pill strategies first line in hypertension: perindopril/amlodipine versus valsartan/amlodipine. J. Hypertens. 2015; 33(2): 401-411.
6. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group: The Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). JAMA 2002; 288: 2998-3007.
7. Beckett N.S., Peters R., Fletcher A.E.; HYVET Study Group: Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1887-1898.
8. Tóth K.; PIANIST Investigators: Antihypertensive efficacy of triple combination perindopril/indapamide plus amlodipine in high-risk hypertensives: results of the PIANIST study (Perindopril-Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients). Am. J. Cardiovasc. Drugs 2014: 137-145.
9. Bansal S., Chauhan D.K., Ramesh D. et al.: Blood pressure control and acceptability of perindopril and its fixed dose combinations with amlodipine or indapamide, in younger patients with hypertension. Indian Heart J. 2014; 66(6): 635-639.
10. Páll D., Szántó I., Szabó Z.: Triple combination therapy in hypertension: the antihypertensive efficacy of treatment with perindopril, amlodipine, and indapamide SR. Clin. Drug. Investig. 2014; 34(10): 701-708.