Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego Praca przeglądowa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominika Dąbrowska
Marcin Wełnicki
Artur Mamcarz

Abstrakt

Terapia hipotensyjna ma na celu obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości uznanych za docelowe u danego pacjenta, a jeśli to niemożliwe – do wartości zbliżonych. Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności i globalnego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych. Wybór leczenia hipotensyjnego to niejednokrotnie trudna decyzja, która powinna być zindywidualizowana. Jak pokazuje praktyka, monoterapia często jest nieskuteczna. Przy doborze preparatu złożonego obowiązują te same zasady co w przypadku leku jednoskładnikowego, czyli uwzględnienie chorób współistniejących, powikłań sercowo-naczyniowych i wielu innych aspektów. Według najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym podstawową terapią trójlekową jest połączenie leku blokującego układ renina–angiotensyna–aldosteron, antagonisty wapnia i diuretyku tiazydowego lub tiazydopodobnego. Niestety mimo stosowania optymalnego leczenia nie zawsze udaje się osiągnąć cele terapeutyczne. Wynika to głównie z nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych, co jest konsekwencją złej relacji lekarz–pacjent. Słaba współpraca w zakresie leczenia hipotensyjnego dotyczy głównie nieprawidłowego stosowania leków, ale i braku zmian stylu życia. Dobrym sposobem na poprawę compliance i persistence jest uproszczenie schematu leczenia za pomocą stosowania jednej tabletki trójskładnikowej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dąbrowska , D., Wełnicki , M., & Mamcarz , A. (2016). Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego. Kardiologia W Praktyce, 10(2), 22-26. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1283
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku. Nadciśn. Tętn. 2013; 17: 69-168.
2. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z. et al.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśn. Tętn. Prakt. 2015; 1: 1-70.
3. Claxton A.J., Cramer J., Pierce C. et al.: A systemic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin. Ther. 2001; 23: 1296-1310.
4. Waeber B., Burnier M., Brunner H.R.: Compliance with antihypertensive therapy. Clin. Exp. Hypertens. 1999; 21: 973-985.
5. Gupta A.K., Arshad S., Poulter N.R.: Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a meta-analysis. Hypertension 2010; 55: 399-407.
6. Dahlöf B., Sever P.S., Poulter N.R. et al.; ASCOT Investigators: Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendro umethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 895-906.
7. Patel A., MacMahon S., Chalmers J., Neal B. et al.; ADVANCE Collaborative Group: Efects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829-840.
8. Beckett N.S., Peters R., Fletcher A.E. et al.: HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1887-1898.
9. Bakris G.L., Sera dis P.A., Weir M.R. et al.; ACCOMPLISH Trial Investigators: Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with Hypertension, at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecied secondary analysis of randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 1173-1181.
10. Weber M.A., Julius S., Kjeldsen S.E. et al.: Blood pressure dependent and independent efects of antihypertensive treatment on clinical events in the VALUE Trial. Lancet 2004; 363: 2049-2051.
11. Staessen J.A., Thijisq L., Fagard R. et al.; Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators: Effects of immediate versus delayed antihypertensive therapy on outcome in the Systolic Hypertension in Europe Trial. J. Hypertens. 2004; 22: 847-857.
12. Pepine C.J., Handberg E.M., Cooper-DeHo R.M. et al.; INVEST Investigators: A calcium antagonist vs a noncalcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. e International Verapamil-Trandolapril Study (INVEST): a randomized controlled trial. JAMA 2003; 290: 2805-2816.
13. Arima H., Chalmers J., Woodward M et al.: Lower target blood pressures are safe and effective for the prevention of recurrent stroke: the PROGRESS trial. J. Hypertens. 2006; 24: 1201-1208.
14. Cooper C.J., Murphy T.P., Cutlip D.E. et al.: Stenting and Medical Therapy for Atherosclerotic Renal-Artery Stenosis. CORAL Trial. N. Engl. J. Med. 2014; 370: 13-22.
15. Gorczyca-Michta I., Wożakowska-Kapłon B.: Kiedy i dlaczego w terapii hipotensyjnej wybieram połączenie trójlekowe – perindopril/indapamid/amlodipina? Folia Cardiologica 2016; 11(1): 47-56.