Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Wełnicki

Abstrakt

Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najczęściej stwierdzanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Populacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest jednocześnie heterogenna w kontekście całkowitego, wyjściowego ryzyka incydentów naczyniowych. Niesteroidowe leki przeciwzapalne należą do najczęściej stosowanych grup leków na świecie. Ich przewlekłe przyjmowanie w istotny sposób zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. W praktyce klinicznej wielu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosuje okresowo lub przewlekle niesteroidowe leki przeciwzapalne. W artykule omówiono potencjalne zagrożenia związane z tym faktem.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wełnicki , M. (2015). Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kardiologia W Praktyce, 9(4), 17-21. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1317
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Tykarski A., Zdrojewski K., Gaciong Z.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego [www.nt.viamedica.pl] (dostęp 09.11.2015).
2. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Wyd. 1. Termedia, Poznań 2012.
3. Jasik A., Tałała M.: Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów. Postępy Nauk Medycznych 2013; XXVI, 5B: 14-18.
4. Grosser T., Fries S., FitzGerald G.A.: Biological basis for the cardiovascular consequences of COX-2 inhibition: therapeutic challenges and opportunities. J. Clin. Invest. 2006; 116: 4-15.
5. Abraham N.S., El-Serag H.B., Hartman C. et al.: Cyclooxygenase-2 selectivity of non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of myocardial infarction and cerebrovascular accident. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 25: 913-924.
6. Puszczewicz M.: Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Przew. Lek. 2007; 3: 32-38.
7. Woroń J., Filipczak-Bryniarska I., Wordliczek J.: Nieopioidowe leki przeciwbólowe w farmakoterapii bólu. W: Malec-Milewska M., Woroń J. (red.): Kompedium leczenia bólu. Wyd 1. Medical Education, Warszawa 2012: 57-76.
8. Burke A., Smyth E., FitzGerald G.A.: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe; farmakoterapia dny moczanowej. W: Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L. (red.): Farmakoterapia Goodmana & Gilmana. Wyd. 1. Czelej, Lublin 2007.
9. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Eur. Heart J. 2012; 33: 1635-1701.
10. Graham D.J.: COX-2 inhibitors, other NSAIDs, and cardiovascular risk – the seduction of common sense. JAMA 2006, Sep 12 [doi:10.1001/jama.296.13.jed60058].
11. Bresalier R.S., Sandler R.S., Quan H. et al.; Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx (APPROVe) Trial Investigators: Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. N. Engl. J. Med. 2005; 352: 1092-1102.
12. Bueno H., Bardají A., Patrignani P.: Use of non-steroidal antiinflammatory drugs and type-specific risk of acute coronary syndrome. Am. J. Cardiol. 2010; 105: 1102-1106.
13. McGettigan P., Henry D.: Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenase: a systematic review of the observational studies of selective and nonselective inhibitors of cyclooxygenase 2. JAMA 2006; 296:1633-1644.
14. McGettigan P., Henry D.: Cardiovascular risk with non-steroidal anti-inflammatory drugs: systematic review of population-based controlled observational studies. PLoS Med. 2011; 8(9): 1-18.
15. de Abajo F., Gil M., Poza P.: Risk of nonfatal acute myocardial infarction associated with non-steroidal antiinflammatory drugs, non-narcotic analgesics and other drugs used in osteoarthritis: a nested case-control study. Pharmacoepidemiol. Drug. Saf. 2014 [doi: 10.1002/pds].
16. Trelle S., Reichenbach S., Wandel S. et al.: Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ 2011; 342: c7086.
17. Varas-Lorenzo C., Riera-Guardia N., Calingaert B. et al.: Stroke risk and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. A systematic review of observational studies. Pharmacoepidemiol. Drug. Saf. 2011; 20(12): 1225-1236.
18. Schjerning Olsen A.M., Fosbøl E.L., Lindhardsen J.: Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: a nationwide cohort study. Circulation 2011; 123(20): 2226-2235.
19. Friedewald V., Bennett J., Christo P.: AJC Editor’s consensus: selective and nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cardiovascular risk. Am. J. Cardiol. 2010; 106: 873-884.
20. Sudano I., Flammer A.J., Périat D.: Acetaminophen increases blood pressure in patients with coronary artery disease. Circulation 2010; 122(18): 1789-1796.
21. Wilson S.L., Poulter N.R.: The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs and other commonly used non-narcotic analgesics on blood pressure level in adults. J. Hypertens. 2006; 24(8): 1457-1469.