Iwabradyna w terapii przewlekłej niewydolności serca Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Bidiuk

Abstrakt

Czynność serca to jeden z głównych parametrów oceniających funkcję układu sercowo-naczyniowego. Wiadomo, że przyspieszona czynność serca stanowi czynnik ryzyka śmiertelności ogólnej oraz sercowo-naczyniowej w różnych populacjach pacjentów. Stosowanie klasycznych leków zwalniających rytm serca, takich jak β-adrenolityki czy antagoniści kanału wapniowego z grupy niedihydropirydynowych (werapamil i diltiazem), jest często ograniczone z powodu ich działań niepożądanych.
Iwabradyna jest nowym lekiem zwalniającym częstość rytmu serca poprzez hamowanie prądu jonowego If w komórkach węzła zatokowego i – dzięki swojej selektywności – niepowodującym istotnych działań niepożądanych. Efekt działania iwabradyny był tematem wielu projektów klinicznych, wśród których największe to wieloośrodkowe badania BEAUTIFUL, ASSOCIATE, SHIFT i SIGNIFY.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bidiuk , J. (2015). Iwabradyna w terapii przewlekłej niewydolności serca . Kardiologia W Praktyce, 9(1), 31-39. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1353
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. McMurray J.J., Adamopoulos S., Anker S.D. et al.: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. Heart J. 2012; 33(14): 1787-1847.
2. Sethi D., Wood S., Mitis F. et al.: WHO Regional Office for Europe – European report on preventing elder maltreatment 2011: 1-100.
3. Wożakowska-Kapłon B., Mamcarz A., Filipiak K.J.: Iwabradyna w terapii niewydolności serca – od teorii do praktyki. Medical Education, Warszawa 2014.
4. Bleumink G.S., Knetsch A.M., Sturkenboom M.C. et al.: Quantifying the heart failure epidemic: prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure The Rotterdam Study. Eur. Heart J. 2004; 25(18): 1614-1619.
5. Kasprzak J.D., Stępińska J., Wożakowska-Kapłon B. et al.: Optymalna częstość rytmu serca – aktualny cel terapii kardiologicznej. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Farmakoterapii Sercowo Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologia Polska 2012; 70(10): 1081-1094.
6. Levine H.J.: Rest heart rate and life expectancy. J. Am. Coll. Cardiol. 1997; 30: 1104-1106.
7. Dyer A.R., Persky V., Stamler J. et al.: Heart rate as a prognostic factor for coronary heart disease and mortality: findings in three Chicago epidemiologic studies. Am. J. Epidemiol. 1980; 112: 736-749.
8. Kannel W.B., Kannel C., Paffenberger R.S. Jr et al.: Heart rate and cardiovascular mortality: the Framingham study. Am. Heart J. 1987; 113: 1489-1494.
9. Heidland U., Strauer B.: Left ventricular muscle mass and elevated heart rate are associated with coronary plague disruption. Circulation 2001; 104: 1477-1482.
10. DiFrancesco D., Camm J.A.: Heart rate lowering by specific and selective I(f) current inhibition with ivabradine: a new therapeutic perspective in cardiovascular disease. Drugs 2004; 64: 1757-1765.
11. Accili E., Proenza C., Baruscotti M. et al.: From funny current to HCN channel: 20 years of excitation. News Physiol. Sci. 2002; 17: 32-37.
12. DiFrancesco D., Tortora P.: Direct activation of cardiac pacemaker channels by intracellural cyclic AMP. Nature 1991; 351: 145-147.
13. DiFrancesco D.: Pacemaker mechanisms in cardiac tissue. Ann. Rev. Physiol. 1993; 55: 455-472.
14. Bucchi A., Tognati A., Milanesi R. et al.: Current-dependent block of rabbit sino-atrial node I(f) channels by ivabradine. J. Gen. Physiol. 2002; 120: 1-15.
15. Thollon C., Bidouard J.P., Cambarrat C. et al.: Stereospecific in vitro and in vivo effects of the new sinus node inhibitor (+)-S 16257. Eur. J. Pharmacol. 1997; 339(1): 43-51.
16. Simon L., Ghaleh B.: Puybasset L. et al.: Coronary and hemodynamic effects of S 16257, a new bradycardic agent, in resting and exercising conscious dogs. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1995 ; 275(2): 659-666.
17. Colin P., Ghaleh B., Hittinger L. et al.: Differential effects of heart rate reduction and beta-blockade on left ventricular relaxation during exercise. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2002; 282(2): H672-679.
18. Berdeaux A.: Preclinical results with I(f) current inhibition by ivabradine. Drugs 2007; 67(supl. 2): 25-33.
19. Charakterystyka produktu leczniczego Procoralan [online: http://leki.urpl.gov.pl/files/Procoralan_tablpowl.pdf].
20. De Ferrari G.M., Mazzuero A., Agnesina L. et al.: Favourable effects of heart rate reduction with intravenous administration of ivabradine in patients with advanced heart failure. Eur. J. Heart Fail. 2008; 10(6): 550-555.
21. Borer J., Fox K., Jaillon P. et al.: Antianginal and antiischemic effects of ivabradine, an I(f) inhibitor, in stable angina: a randomized, double-blind, multicentered, placebo-controlled trial. Circulation 2003; 107: 817-823.
22. Swedberg K., Komajda M., Böhm M. et al.: Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet 2010; 376(9744): 875-885.
23. Swedberg K., Komajda M., Böhm M. et al.: Rationale and design of a randomized, double-blind, placebo-controlled outcome trial of ivabradine in chronic heart failure: the Systolic Heart Failure Treatment with the I(f) Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT). Eur. J. Heart Fail. 2010; 12(1): 75-81.
24. Beautiful Study Group: Ferrari R., Ford I., Fox K. et al.: The BEAUTIFUL study: randomized trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction – baseline characteristics of the study population. Cardiology 2008; 110(4): 271-282.
25. Tardif J.C., Ponikowski P., Kahan T. et al.: Effects of ivabradine in patients with stable angina receiving β-blockers according to baseline heart rate: an analysis of the ASSOCIATE study. Int. J. Cardiol. 2013; 168(2): 789-794.
26. Tardif J.C., O’Meara E., Komajda M. et al.: Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and function: results from the SHIFT echocardiography substudy. Eur. Heart J. 2011; 32(20): 2507-2515.
27. Fox K., Ford I., Steg P.G. et al.: Ivabradine in Stable Coronary Artery Disease without Clinical Heart Failure. N. Engl. J. Med. 2014; 371(12): 1091-1099.