Nowe wytyczne ESC dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków (2020 r.) Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Cukrowska

Abstrakt

Podczas tegorocznego kongresu ESC ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków. To najczęstsze trwałe zaburzenie rytmu serca, na które zapadalność rośnie wraz z wiekiem. Optymalne podejście do migotania przedsionków ujęto w skrót CC To ABC, tzn. rozpoznanie, charakterystyka choroby (confirm and characterise), leczenie (treatment), którego składowe to: leki przeciwkrzepliwe (anticoagulation), lepsza kontrola objawów (better symptom control), choroby towarzyszące i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (comorbidities, cardiovascular risk factors). W celu charakterystyki choroby zaproponowano schemat 4S: oszacowanie ryzyka udaru mózgu (stroke risk), zdefiniowanie ciężkości objawów (symptom severity), opisanie obciążenia chorobowego AF (severity of AF burden), określenie stopnia zaawansowania czynników ryzyka (substrate severity). Główne zalecenia dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego to umocnienie roli NOAC oraz nowe rekomendacje po niepowikłanej przezskórnej interwencji wieńcowej. Podkreślono rolę ablacji jako metody kontroli rytmu serca w celu zmniejszenia objawów nawrotów tej choroby. Ablacja za pomocą izolacji żył płucnych jest zalecana w przypadku nieskutecznego leczenia farmakologicznego lub jego nietolerancji bez względu na ryzyko nawrotu. Nowość stanowi propozycja rozważenia ablacji jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów objawowych. Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu migotania przedsionków, należy pouczyć pacjenta o zminimalizowaniu jego modyfikowalnych czynników ryzyka, z których najważniejszymi są zmniejszenie masy ciała i leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu. Zalecenia dotyczą także oportunistycznych badań przesiewowych, które powinno się rozważyć u osób: po 65. r.ż., z nadciśnieniem tętniczym lub obturacyjnym bezdechem podczas snów. W artykule opisano także wyniki dwóch badań, które podkreślają rolę wczesnego leczenia antyarytmicznego oraz digoksyny jako leku zwalniającego częstość rytmu serca.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cukrowska , M. (2020). Nowe wytyczne ESC dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków (2020 r.) . Kardiologia W Praktyce, 14(3-4), 15-19. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1162
Dział
Dowody medyczne w kardiologii

Bibliografia

1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2020 (epub ahead of print).
2. Mandrola J. Seven Quick Thoughts on the New European AF Guidelines. Medscape. 2020.
3. Kotecha D. Rate Control Therapy Evaluation in Permanent Atrial Fibrillation – RATE-AF. European Society of Cardiology Virtual Congress. 2020 (epub ahead of print).
4. Kirchhof P, Camm AJ, Goette A et al.; on behalf of the EAST-AFNET 4 Trial Investigators. Early Rhythm-Control Therapy in Patients With Atrial Fibrillation. N Eng J Med. 2020. (epub ahead of print).