Metoprolol jako uniwersalny β-bloker – przykładowe scenariusze kliniczne Opis przypadków

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Michał Grabysa
Agata Tomaszewska
Radosław Grabysa

Abstrakt

W aktualnych wytycznych dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym, przewlekłej niewydolności serca oraz chorobie wieńcowej istotną pozycję zajmuje nadal metoprolol – wysoce kardioselektywny β-bloker pozbawiony własnej aktywności sympatykomimetycznej. Eksperci zwracają szczególną uwagę na jego dokładnie przebadaną w wielu badaniach klinicznych nowoczesną postać farmaceutyczną o powolnym uwalnianiu występującą w postaci bursztynianu, która może być stosowana w jednorazowej dawce w ciągu doby, co w konsekwencji zapewnia wysoki compliance prowadzonej terapii. W pracy przedstawiono typowe scenariusze kliniczne, w których powinien być stosowany odpowiednio dawkowany metoprolol CR/XL, posiadający najwięcej wskazań rejestracyjnych wśród oryginalnych β-adrenolityków.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Grabysa , M., Tomaszewska , A., & Grabysa , R. (2020). Metoprolol jako uniwersalny β-bloker – przykładowe scenariusze kliniczne . Kardiologia W Praktyce, 14(3-4), 26-33. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1165
Dział
Farmakologia kliniczna w praktyce

Bibliografia

1. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018; 392(10159): 1736-88.
2. Braunwald E. Cardiovascular pharmacology: a look back and a glimpse into the future. Eur Heart J Cardiovasc. Pharmacother. 2015; 1: 7-9.
3. Dąbrowski R. Antagoniści układu adrenergicznego. In: Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Via Medica, Gdańsk 2019.
4. Williams B, Mancia G, Desormais I et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens. 2018; 36: 1953-2041.
5. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-86.
6. Ponikowski P, Voors A, Anker S et al. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1037-147.
7. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S et al. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku. Kardiol Pol. 2013; 71(suppl X): 243-318.
8. Charakterystyka produktu leczniczego Betaloc ZOK, 02.2017.
9. Hjalmarson A, Goldstein S, Fagerberg B et al. MERIT-HF Study Group: Effects of controlled-release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and well-being in patients with heart failure: the Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in congestive Heart Failure (MER-IT-HF). JAMA. 2000; 283: 1295-130.
10. Fonarow GC, Abraham WT, Albert NM et al. Dosing of Beta-Blocker Therapy Before, During, and After Hospitalization for Heart Failure (from Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients With Heart Failure). Am J Cardiol. 2008; 102: 1524-9.
11. Bhatt AS, DeVore AD, DeWald TA et al. Achieving a Maximally Tolerated b-Blocker Dose in Heart Failure Patients Is There Room for Improvement? J Am Coll Cardiol. 2017; 69(20): 2542-50.
12. Filipiak KJ, Opolski G. Działania niepożądane i środki ostrożności przy stosowaniu leków beta-adrenolitycznych – spojrzenie z perspektywy 2005 roku. Choroby Serca i Naczyń. 2005; 2(3): 157-16.
13. Wikstrand J, Wedel H, Castagno D et al. The large-scale placebo-controlled beta-blocker studies in systolic heart failure revisited: results from CIBIS-II, COPERNICUS and SENIORS-SHF compared with stratified subsets from MERIT-HF. J Intern Med. 2014; 275: 134-43.
14. Ruwald AC, Gislason GH, Vinther M et al. Importance of beta-blocker dose in prevention of ventricular tachyaarythmias, heart failure hospitalizations, and death in primary prevention implantable cardioverter-defibrillator recipients: a Danish nationwide cohort study. Europace. 2018; 20: f217-24.
15. Van Veldhuisen DJ, Aass H, El Allaf D et al. Presence and development of atrial fibrillation in chronic heart failure. Experiences from the MER-IT-HF Study. Eur J Heart Fail. 2006; 8: 539-54.
16. Kühlkamp V, Schirdewan A, Stangl K et al. Use of metoprolol CR/XL to maintain sinus rhythm after conversion from persistent atrial fibrillation: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Am Coll Cardiol. 2000; 36(1): 139-46.