Skuteczne skojarzenie leków na różne oblicza nadciśnienia Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jacek Lewandowski

Abstrakt

Nadciśnienie tętnicze należy do najszerzej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Ocenia się, że dotyka ono co trzeciego dorosłego na świecie. W Polsce na chorobę tę cierpi ponad 10 mln dorosłych Polaków i częstość jej występowania rośnie. Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do licznych powikłań, w tym nasilenia miażdżycy, niewydolności serca, udarów oraz niewydolności nerek. Świadomość i leczenie choroby są niewystarczające. Prawie połowa Polaków nie wie, że choruje na nadciśnienie tętnicze. Wśród osób leczonych tylko ⅓ osiąga docelowe wartości ciśnienia. Za złą kontrolę ciśnienia odpowiada wiele przyczyn, wśród nich wymienia się brak współpracy z chorym, niewłaściwy dobór leków oraz brak stosowania leków złożonych. Obecnie większość pacjentów do prawidłowej kontroli ciśnienia wymaga co najmniej dwóch leków. Politerapia często zawiera lek hamujący układ renina–angiotensyna i diuretyk. Przykładem takiego leczenia jest stosowanie walsartanu i indapamidu. Udowodniono skuteczność hipotensyjną obu leków i ich korzystny wpływ na rokowanie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Lewandowski , J. (2021). Skuteczne skojarzenie leków na różne oblicza nadciśnienia. Kardiologia W Praktyce, 15(1-2), 13-18. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1493
Dział
Farmakologia w praktyce kardiologicznej

Bibliografia

1. Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P et al. Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol. 2004; 61(suppl IV): 15-7.
2. Williams B, Mancia G, Spiering W et al. Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiol Pol. 2019; 77(2): 71-159.
3. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-86.
4. Liebson PR, Amsterdam EA. Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET): implications for reduced cardiovascular risk. Prev Cardiol. 2009; 12(1): 43-50.
5. Fogari R, Mugellini A, Zoppi A et al. Effects of valsartan compared with enalapril on blood pressure and cognitive function in elderly patients with essential hypertension. Eur J Clin Pharmacol. 2004; 59(12): 863-8.
6. Julius S, Kjeldsen SE, Weber M et al. for the VALUE Trial Group. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomized trial. Lancet. 2004; 363: 2022-203.
7. Levi Marpillat N, Macquin-Mavier I, Tropeano AI et al. Antihypertensive classes, cognitive decline and incidence of dementia: a network meta-analysis. J Hypertens. 2013; 31(6): 1073-82.
8. Guzik TJ, Mohiddin SA, Dimarco A et al. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options. Cardiovasc Res. 2020; 116(10): 1666-87.
9. Roush GC, Abdelfattah R, Song S et al. Hydrochlorothiazide vs chlorthalidone, indapamide, and potassium-sparing/hydrochlorothiazide diuretics for reducing left ventricular hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018; 20(10): 1507-15.
10. Wang S, Li J, Zhou X et al. Comparison between the effects of hydrochlorothiazide and indapamide on the kidney in hypertensive patients inadequately controlled with losartan. J Hum Hypertens. 2017; 31(12): 848-54.