SZANOWNI CZYTELNICY,

tradycyjnie zachęcam do lektury kolejnego numeru „Kardiologii w Praktyce”. Znaczna część artykułów w obecnym numerze jest poświęcona farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Opis molekuł stosowanych w kardiologii, zwłaszcza poparty dowodami z badań medycznych, często zachęca nas i przekonuje do stosowania konkretnych leków. W artykule pt. Postaw na skutecznego gracza: 9 powodów, dla których warto stosować ramipryl, napisanym przez Michała Grabysę i Radosława Grabysę, przedstawiono lek wykorzystywany bardzo często w praktyce medycznej. Autorzy tłumaczą, dlaczego ramipryl może być cennym elementem terapii nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza z powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

W kolejnej pracy, pt. Skuteczne skojarzenie leków na różne oblicza nadciśnienia, opisałem inne leki hipotensyjne, a mianowicie walsartan i indapamid. Zdaję sobie sprawę, że leków tych nie trzeba specjalnie przedstawiać. Mają one ugruntowane miejsce w terapii hipotensyjnej, a mimo to pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na ich pewne odrębności, co może zachęcić do jeszcze szerszego ich stosowania.

W artykule pt. Cukrzyca i nadciśnienie. Słynne duety w medycynie Autorzy Katarzyna Kostka-Jeziorny i Andrzej Tykarski opisują kolejnego przedstawiciela grupy sartanów. Lek również jest doskonale znany, ale Autorzy zwracają uwagę na jego szczególne właściwości w terapii chorych na nadciśnienie i cukrzycę.

W pracy pt. Czy częstość rytmu serca wpływa na rokowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego? miałem okazję opisać nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli częstość rytmu serca powyżej 80/min. Dostępność smartwatchy i moda na uprawianie sportu monitorowanego m.in. czynnością serca sprawia, że interesuje się tym wskaźnikiem coraz większa liczba pacjentów. Artykuł opisuje znaczenie prognostyczne podwyższonej częstości rytmu serca i sposoby jej redukcji.

Zachęcam również do lektury artykułu pt. Rehabilitacja kardiologiczna w dobie pandemii – nowe wyzwania, nowe możliwości? autorstwa Macieja Janiszewskiego i Artura Mamcarza. Rehabilitacja kardiologiczna jest niezbędną metodą prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych. Jej prowadzenie w dobie pandemii napotyka liczne trudności. Autorzy wskazują na rolę hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej. W pracy zawarto kluczowe informacje dotyczące metod, skuteczności i bezpieczeństwa tej formy rehabilitacji.

Na koniec zwracam Państwa uwagę na artykuł pt. Leczenie nadciśnienia z zastosowaniem pojedynczych leków hipotensyjnych Wioletty Dyrli i Marka Kucha. Obowiązujące zalecenia dotyczące terapii nadciśnienia rekomendują stosowanie złożonych leków hipotensyjnych. Wciąż jednak w określonych populacjach chorych jest zalecana monoterapia nadciśnienia, o czym wspominają Autorzy.

Jeszcze raz zachęcam do lektury.

Jacek Lewandowski

Opublikowane: 2021-09-30