Opublikowane: 2015-06-30

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy

Artykuł przeglądowy

Tamara Stasiak ,Krzysztof Dęmbe ,Mariusz Jasik ,Przemysław Krasnodębski ,Janusz Krzymień

9-16

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – aktualny stan wiedzy. Część 2

Artykuł przeglądowy

Olga Możeńska,Maria Różańska ,Jacek Bil ,Mariusz Furmanek ,Krzysztof Jaworski ,Dariusz A. Kosior

17-25

Inhibitory czynnika Xa w sytuacjach szczególnych

Artykuł przeglądowy

Marta Solarska ,Marta Solarska ,Paweł Wyleżoł ,Natalia Jakacka ,Marek Postuła ,Dariusz A. Kosior

26-30

ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

Inga Chlewicka ,Jacek Lewandowski

60-67