Opublikowane: 2018-12-31

Nieoczekiwane rozpoznanie ustalone u chorego z napadem migotania przedsionków

Opis przypadku

Maria Różańska ,Martyna Zaleska ,Piotr Suwalski ,Dariusz A. Kosior ,Olga Możeńska

3-5